WIN- Mässa, Kvinnligt företagande

Syftet med mäs­san var att pre­sen­tera WiN Laholm, visa på inte­gra­tion i prak­tiken, nätverka och skapa en trevlig dag med många nya möten! tanken var också att visa upp mång­falden av våra egna före­tag, samt inspir­era andra att driva företag.

March 8, 2014

WIN-Laholm arrangerade den 8 mars en mångfaldsmässa på Skottorps slott. Här agerade jag moderator som presenterade föreläsare och intervjuade utställare i mässhallen.