Boken om Kirke Ralph

Vi måste hjälpas åt att bevara Kirke Ralph-konsten. I Laholm med omnejd finns ett stort antal verk av konstnären och laholmsprofilen Kirke Ralph, som avled i slutet av 2013. Kirke var en konstnär som med sin mjuka och smått rebelliska stil smyckade en hel stad och mer därtill. Med sin glada, omtänksamma personlighet och sitt öppna konstnärskap lyckades han med konststycket att ta en hel stad med storm. Hans målningar finns i privata hem, i offentlig miljö, hos företag och på restauranger - med mera. Tyvärr är vissa verk redan borta och andra är hårt ansatta av väder och vind. Det är därför hög tid att så långt det är möjligt dokumentera Kirke Ralphs konst, såväl konstvetenskapligt som personligt - i text och bild. Den bok som vi planerar är tänkt att finnas i handeln senast december 2014. Initiativtagare till projektet är konstvetarna Daniel Sanjay Hansson och Catharina Ohlsson, samt Mona Davidsson, tills nyligen chefredaktör på Laholms Tidning. Vår förhoppning är att nettot från bokförsäljningen ska bilda grundplåt till en restaureringsfond, där fastighetsägare kan ansöka om medel för att bevara konstverken. Vi hoppas på ett stort engagemang från näringslivet, offentlig förvaltning, privatpersoner, föreningar och alla andra som vill bidra. De intresserade kommer att kunna följa projektet via sociala medier och självklart också ge tips och information om de konstverk som finns. Vill du veta mer - kontakta oss gärna! Catharina Ohlsson 0709-474745, catharina.o@leoniderna.se Daniel Sanjay Hansson 073-50 88 177, info@danielsanjay.se

January 19, 2015

Tillsammans med Catharina Ohlsson skriver jag en bok om konstnären Kirke Ralph från Laholm. Efter hans bortgång samlar vi in bilder och berättelser för dokumentation av hans konst.